Loading...
HOME2020-01-08T07:40:19+05:30
1606, 2020

Do Kalme jo zuban par bahut halke hain aur Meezan (taraju) mein bahut bhari hain

Duas|0 Comments

Bismillahirrahmanirraheem    ✦ Do Kalme jo zuban par bahut halke hain aur Meezan (taraju) mein bahut bhari hain ---------- ✦ Rasool Allah Sal-Allahu Alaihi Wasallam ne farmaya Do Kalme [...]

Load More Posts