0%
246 votes, 4.7 avg
0

Alhamdullilah aaj tak kul 1583 sawalath kiye gaye.

Aur Quiz Participants puri duniya se 6 lakhs approx. 

Insha Allah naye sawalath series ke saath bahut jald hazir honge. Jazakallahu khairan.