Islamic Quiz syllabus

Aaaj ke Sawalath enme se hongeREFERENCE – Topic – 

✦✦Abu huraira Radi Allahu Anhu se riwayat hai Rasool-Allah Sallallahu Alahih Wasallam ne farmaya kya tumne aise shehar ke bare

mein suna hai jiski ek janib khushki hai aur dusri janib samandar hai unhone (Sahaba Radi Allahu Anhuma) e aarz ki ji haan Ya Rasool-Allah Sallallahu Alahih Wasallam, Aap Sallallahu Alahih Wasallam ne farmaya Qayamat qayam nahi hogi yaha tak ke uske khilaf banu ishaq qabeele ke 70,000 log jihad karenge Waha pauch kar wo utrenge toh hathyaro se jung nahi karenge, aur na teerandazi karenge wo kahenge La ilaha illAllahu Wa Allahu Akbar toh us (shahar) ki ek janib gir jayegi phir wo dusri baar La ilaha illAllahu Wa Allahu Akbar kahenge toh us shahar ka dusra kinara bhi gir jayega phir wo teesri baar La ilaha illAllahu Wa Allahu Akbar kahenge to rasta khul jaega aur wo us shehar mein dakhil ho jayenge aur maal-e-ganimat hasil karenge jab wo maal ganimat taqseem kar rahe honge toh cheekhti huyee awaz aaeygi jo kahegi Dajjal nikal chuka hai toh muslman har cheez chorh denge aur wapas palat jayenge
Sahih Muslim-7333

 REFERENCE – Topic –