Hadith: Jab tum log jihad chodh doge to Allah subhanahu tum par zillat taari kar dega

Bismillahirrahmanirrahim Hadith: Jab tum log jihad chodh doge to Allah subhanahu tum par zillat taari kar dega ----------------------------------------- Abdullah ibn Umar Radi allahu anhu se rivayat hai ki Rasoollallah sallallahu [...]

By |2020-07-15T20:51:48+05:30July 15th, 2020|Azab|

Al Quran : Kafiron ko Duniya ki Zindagi bhali lagti hai aur wo un logon ka mazaq udate hain jo Imaan laye

BismillahirrahmanirrahimAl Quran : Kafiron ko Duniya ki Zindagi bhali lagti hai aur wo un logon ka mazaq udate hain jo Imaan laye halanki jo log parhaizgaar hain wo Qayamat ke [...]

By |2020-07-15T20:42:30+05:30July 15th, 2020|Azab|

Al Quran : wo kahte hain ki hum to uski pairwi karenge jis par humne apne baap dada ko paya

Bismillahirrahmanirrahim Al Quran : wo kahte hain ki hum to uski pairwi karenge jis par humne apne baap dada ko paya chahe unke baap dada kuch bahi nahi samajhte ho [...]

By |2020-07-15T20:37:07+05:30July 15th, 2020|Azab|

Al Quran : Eh Aqal walo Qasas mein ( tumhare liye) zindagani hai taaki tum ( Qatl aur khooonrezi) se bacho

Bismillahirrahmanirrahim Al Quran : Eh Aqal walo Qasas mein ( tumhare liye) zindagani hai taaki tum ( Qatl aur khooonrezi) se bacho Al Quran : Momeen tumko maqtulo ( jo [...]

By |2020-07-15T20:31:32+05:30July 15th, 2020|Azab|

Al Quran : Beshak jo log kafir huye aur kufr ki halat mein mar gaye to kisi se bhi zameen bhar kar sona bhi qubul nahi kiya jayega

Al Quran : Beshak jo log kafir huye aur kufr ki halat mein mar gaye to kisi se bhi zameen bhar kar sona bhi qubul nahi kiya jayega , chahey [...]

By |2020-07-15T20:26:38+05:30July 15th, 2020|Azab|

Hadith: Ek shaksh laya jayega phir wo jahannam mein dala jayega uskey pet ki aantein (intestine) bahar nikal aayegi

Bismillahirrahmanirrahim Hadith: Ek shaksh laya jayega phir wo jahannam mein dala jayega uskey pet ki aantein (intestine) bahar nikal aayegi Usama bin zaid radi allahu anhu ne kaha ki Rasoollallah [...]

By |2020-07-15T20:21:25+05:30July 15th, 2020|Azab|

Hadith: Meri ummat mein aisey burey log paida ho jayenegy jo Zinakari, resham ke pahanney , sharab peeney aur gaaaney bajaney ko halal bana lengey

Bismillahirrahmanirrahim  Hadith: Meri ummat mein aisey burey log paida ho jayenegy jo Zinakari, resham ke pahanney , sharab peeney aur gaaaney bajaney ko halal bana lengey Abu 'Amir ya Abu [...]

By |2020-07-15T20:16:49+05:30July 15th, 2020|Azab|

Hadith: Logo ko achchi baat ki hidayat karte raho aur bure kaam se rokte raho

Bismillahirrahmanirrahim Hadith: Logo ko achchi baat ki hidayat karte raho aur bure kaam se rokte raho Hudhaifah bint Al-Yaman Radi Allahu Anhu se rivayat hai ki Rasoollallah Sallallahu Alaihi Wasallam [...]

By |2020-07-15T20:08:41+05:30July 15th, 2020|Azab|

Hadith: Mainey Qabr ke manzar se zyada ghabrahat paida karne wala manzar nahi dekha

Bismillahirrahmanirrahim  ✦ Hadith: Maine Qabr ke manzar se zyada ghabrahat paida karne wala manzar nahi dekha -------------- ✦ Hazrat Uthman Radi Allahu Anhu kisi qabr par khadey hotey to itna [...]

By |2020-07-15T20:03:47+05:30July 15th, 2020|Azab|
Go to Top